Tähelepanu!
Teie e-maili aadress  on lisatud Statistikaamet uudiskirja tarkvara andmebaasi.
Palume teilt luba Statistikaamet poolt saadetud uudiskirjade vastuvõtmiseks.
OLEN NÕUS JA SOOVIN SAADA KIRJU
 
   
 
     
 
REGREL infokiri
               Mai 2017

 
     
 
   
 
Eesti Eesti järgmine rahva ja eluruumide loendus aastal 2021 toimub esimest korda Eesti ajaloos registrite andmetele tuginedes, st otse inimestelt midagi ei küsita, tulemused pannakse kokku riiklike andmekogude info põhjal. Sellest ka loenduse nimi – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL). Infokiri annab ülevaate REGREL projekti edenemisest.
 
  
     
  ajakava  
     
  
 
  
     
  mobiilpositsioneerimine  
     
 
     
  15. mail kogunes Vabariigi Valitsuse loenduskomisjon (VVLK). Komisjoni juht on rahandusminister Sven Sester. VVLK sai ülevaate REGREL projekti edenemisest, elukoha- ja aadressiandmete korrastamisest registrites ning kavandatavast mobiilpositsioneerimise prooviuuringust.
 
     
  
 

Osale mobiilpositsioneerimise prooviuuringus

Kutsume Sind vabatahtlikuna osalema Statistikaameti (SA), Tartu ülikooli ja Positium LBS mobiilpositsioneerimise andmete analüüsi prooviuuringus, et testida mobiilpositsioneerimise andmete potentsiaali, kas neid üldse saab kasutada REGRELis leibkonnastatistika tegemisel.

 
 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

Kohtumised tarbijatega

 
 
   
     
  teabepäev  
     
 
 

"Õiged andmed saavad alguse KOVidest"

11. mail oli REGRELi teabepäeva kohalikele omavalitsustele ja maavalitsuste esindajatele. SA andis ülevaate registrite andmekvaliteedist, elukoha andmete korrastamisest rahvastikuregistris ja aadressiandmete korrastamisest KOVides, samuti tutvustas REGRELi korraldamise probleeme ja lahendusi ning rääkis haldusreformi mõõtmise võimalustest.
Vt ettekandeid

 
   

20. märtsil tegi SA Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonile ülevaate REGREList, selle ettevalmistamisest ja I prooviloendusest.

16. märtsil osales SA linnade ja valdade päeval, kus kutsus registripidajad ja KOVide esindajad arutlema teemal, milline on lahendus olukorrale, kus iga viienda Eesti elaniku elukoht rahvastikuregistris ei ole õige.

1. märtsil tutvustas SA analüütikutele ja teadlastele REGREL I prooviloenduse tulemusi, rääkis registrite andmekvaliteedist ning tutvustas loenduse ettevalmistamisel rahvastikustatistikas juba rakendatud uusi meetodeid ja indekseid. Vt ettekandeid

 
   
 
   
 

Rahvusvaheline koostöö

 
 
   
     
  balti seminar 
     
 
 

26.-27. aprillini toimus Tallinnas Balti riikide statistikaametite REGREL kohtumine, kus riigid andsid ülevaade, kuidas loenduseks ettevalmistus läheb ning millised on edusammud ja tagasilöögid. Ka Läti ja Leedu plaanivad esimest korda korraldada loendust registripõhiselt.

 
   
     
  külalised 
     
 
  24.–26. aprillini olid SAs külas kolleegid Iisraeli statistikaametist, et õppida Eesti REGREL ettevalmistamise kogemusest. Fotol parema: Olivia Blum – Senior Director, Michal Kuhn – Director of Dwellings and Buildings, George Ghershon – Director of Construction Statistics.

 
   
  I poolaastal toimusid SA õppevisiidid Islandi, Norra ja Hollandi statistikaametisse, et õppida nende riikide tavaloenduselt REGRELile ülemineku kogemusest.  
 
   
 
  
     
   
     
 
 

Põnevat lugemist

Eesti Statistika Kvartalikirjas 1/2017 on ilmunud kaks REGREL teemaga seotud artiklit, mis analüüsivad rahvastikuregistri andmekvaliteeti. Artikkel "Rahvaarvu arvutamine: residentsuse indeks vs. Rahvastikuregister", räägib sellest, et EL kodanike registreerimata rändest on saanud elanikkonna arvepidamise probleem ning "Registripõhise ja tegeliku elukoha kattuvus" analüüsib elukoha registreerimise kohustuse täitmist nii Eesti-siseste elukohavahetuste kui ka välismaale kolimise puhul.

 
   
     
   
     
 
 
  Vaata väljaannet   
 
 
   
 
   
     
  rahvastik 1922  
     
 
 

Statistikaameti kogumik Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks annab Statistikaamet välja kogumiku, kus esitatakse graafikute ja arvude abil Eestis toimunud muutusi peaaegu saja aasta jooksul.

Kogumik ilmub 2017. aasta novembris ja seda saab kuni juuni lõpuni tellida soodushinnaga 16 eurot!

 
   
     
   
     
 
 
  Telli trükis  
 
 
   
 
   
     
   
     
 
     
   
     
 
   
             
 
     
 
Statistikainfo  
tel +372 625 9300  
 
     
 
     
 
Andmeesitaja klienditugi
tel +372 625 9100 
 
     
 
     
 
Autoriõigus: