Uudiskiri
Oktoober 2018
 
     
 
   
 
   
 
Ettevõtete ja andmekogude andmete põhjal ilmunud ülevaated
 
   
 
   
 

Jaekaubandusettevõtete müügitulu kasv kiirenes

 
 
   
     
 
     
   
     
 
     
 
 

Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes 2018. aasta septembris eelmise aasta septembriga võrreldes püsivhindades 3%.

Tööstuskaupade müügitulu kasv oli 8%, toidukaupade kaupluste müügitulu jäi eelmise aasta septembriga võrreldes samale tasemele ning mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu vähenes 6%.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
     
   
     
 
 

President Kersti Kaljulaid külastas Statistikaametit

President Kersti Kaljulaid külastas Statistikaametit, et tutvuda suurandmete ja eksperimentaalstatistika kasutamisvõimalustega riikliku statistika tegemisel ning Eesti inimeste elukeskkonna parandamisel.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
   
 
   
 

Töötamise registrisse ametinimetuse ja töökoha aadressi andmete lisamine

Rahandusministeerium on ette valmistanud määruse eelnõu, mille kohaselt tuleb tööandjal kanda Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse iga töötaja ametinimetus ning töökoha aadress.

Veebikoolituse "Ametite klassifikaatori kasutamine ning töökoha aadressi määramine ja märkimine" slaidid ja video on kättesaadavad siin.

 
 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

Raadiosaade „Arvude taga: "Eksootilistele turgudele jõutakse ringiga"

Räägime kaupade ekspordist, mille päritoluriik on Eesti. Millised on Eesti päritolu kaupade ekspordi peamised ja uued sihtriigid, mida välja veetakse ja kuhu kaubamahud vähenesid esimese kaheksa kuu jooksul võrreldes varasema perioodiga.

 
 
   
     
   
     
 
 
  Järelkuula saadet  
 
 
   
 
   
     
   
     
 
     
 

Septembris oli tööstustoodangu maht suurem kui aasta eest

Palgasurve hoiab ehitushinnaindeksit tõusutrendis

Tootjahinnaindeks septembris langes

Augustis suurenes enim kaupade import

Tarbijahinnaindeks jäi augustiga võrreldes samale tasemele

Augustis majutusettevõtetes peatunud turistide arv suurenes

 
     
   
 
   
 

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

 
 
   
     
   
     
 
 

2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%.
Eesti üldhariduskoolis oli kõige rohkem 51–60-aastaseid õpetajaid, sellesse vanuserühma kuulub ligikaudu iga kolmas nais- ja iga neljas meesõpetaja. Alla 30-aastane oli iga kümnes nais- ja ligikaudu iga kuues meesõpetaja.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi blogist  
 
   
 
   
     
   
     
 
     
 

Kvartalikiri 3/2018

  • Pereloome – traditsioonilisest mudelist valikuvõimaluste rohkuseni
  • Toidukaupade jaemüügist tarbija ja ettevõtja vaatevinklist
  • Turismistatistikast: esma- ja korduvkülastajad Eestis
  • Eesti piirkondade väliskaubandusstatistikast 2017. aastal
 
     
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
     
   
     
 
     
 
      Facebook 
 
     
 
     
   
     
   
             
 
     
 
Statistikainfo  
tel +372 625 9300  
 
     
 
     
 
Andmeesitaja klienditugi
tel +372 625 9100 
 
     
 
     
 
Autoriõigus: