REGREL infokiri
Detsember 2017
 
     
 
   
 
   
 
Eesti Eesti järgmine rahva ja eluruumide loendus aastal 2021 toimub esimest korda Eesti ajaloos registrite andmetele tuginedes, st otse inimestelt midagi ei küsita, tulemused pannakse kokku riiklike andmekogude info põhjal. Sellest ka loenduse nimi – registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL).
Infokiri annab ülevaate REGREL projekti edenemisest
 
   
 
   
  Vajuta siia  
 
     
 

Rahulikku pühadeaega ja head uut aastat!

Vaata pühadetervitust

 
     
   
 
   
   
 
 

Gümnasistide koolitee pikkus

Statistikaamet analüüsis 10.–12. klassi õpilaste koolitee pikkust. Analüüs on teostatud Eurostati grandi „Improvement of the use of administrative sources“ raames ja tugineb REGREL esimese prooviloenduse andmetele.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
  kuused  
 
 

Maakondade rahvaarv pärast haldusreformi

Statistikaamet arvutas ümber 2017. aasta maakondade rahvaarvu uue, pärast tänavusi kohaliku omavalitsuse valimisi kehtima hakanud haldusjaotuse järgi.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

Andmekogude kvaliteedi hindamine

Valminud on registripõhiseks loenduseks vajalike riiklike andmekogude kvaliteedianalüüs. Kvaliteedi hindamise tulemused on esitatud andmekogude kaupa. Kvaliteedi hindamise
aluseks olid andmekogudest REGRELi jaoks 2017. aastal hõivatud andmed.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
     
   
     
 
 

Statistika ja unistuste aruandlus

16. oktoobril toimus REGRELi konverents ettevõtjatele. Statistikaamet andis ülevaate halduskoormuse vähendamisest, töötamise registri (TÖR) täiendamisest ametiala ja töökoha asukoha andmetega, trendidest Eesti palgaturul ning rääkis tööjõuvajaduse prognoosimisest.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

Rahvusvaheline koostöö

REGREL projektijuht Diana Beltadze nõustas sügisel Horvaatia statistikaametit traditsiooniliselt loenduselt registripõhisel üleminekul. Horvaatia plaanib 2020/2021 loenduslaines esmakordselt registripõhise loenduse korraldada.

Oktoobri alguses toimus ÜRO rahvaloenduse töörühma kohtumine. Vt ettekandeid

Balti riikide loendusmeeskondade koostööst möödus tänavu 20 aastat. Loe edasi

 
 
   
 
   
Ilmumas
   
 
   
     
  EV100  
     
 
 

Statistikaameti kogumik Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks annab Statistikaamet välja kogumiku, kus esitatakse graafikute ja arvude abil Eestis toimunud muutusi peaaegu saja aasta jooksul. Kogumik ilmub 2018. aasta veebruaris.

 
   
     
   
     
 
 
  Tutvu kogumikuga   
 
 
   
 
   
     
 
     Tarbijauuringud   
 
     
 
     
   
     
 
   
             
 
     
 
Statistikainfo  
tel +372 625 9300  
 
     
 
     
 
Andmeesitaja klienditugi
tel +372 625 9100 
 
     
 
     
 
Autoriõigus: