Uudiskiri
November 2017
 
     
 
   
 
   
 
Ettevõtete ja andmekogude andmete põhjal ilmunud ülevaated
 
   
 
   
 

Keskmise palga aastakasvu kiirenemine jätkus

 
 
     
  palk  
     
 
 

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta III kvartalis 1201 eurot, tõustes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 7,4%. Maakonniti oli keskmine brutokuupalk kõrgeim Harju (1337 eurot) ja Tartu (1199 eurot) maakonnas ning madalaim Hiiu (879 eurot) ja Saare (862 eurot) maakonnas.

 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

III kvartalis majanduskasv jätkus

SKP kasvu panustas enim ehitus, info ja side, mäetööstus, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, töötlev tööstus, veondus ja laondus ning haldus- ja abitegevused. Majanduskasvu pidurdas enim energeetika, kaubanduse, kinnisvaraalase tegevuse, muude teenindavate tegevuste ja finantsvahenduse tegevusala.

 
 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

Maakondade rahvaarv pärast haldusreformi

 
 
   
     
   
     
 
  Pärast haldusreformi jäi varasemast 213 omavalitsusüksusest järele 79. Neist 28 ei muutunud, ent 10 endist valda jagunesid kahe või enama omavalitsuse vahel. Maakondade puhul oli muutus väiksem. Eestis on endiselt 15 maakonda, kuid enamiku territoorium ja rahvaarv on muutunud. Piirid jäid samaks Harju, Hiiu, Saare ja Viljandi maakonnal. Kõige rohkem kaotas haldusreformiga pindala Läänemaa.
 
   
     
   
     
 
 
  Loe edasi  
 
 
   
 
   
 

Raadiosaade „Arvude taga: mis toimub tööturul?“

22.11 toimunud saatest vastati küsimustele, mis toimub tööturul, millised ettevõtted hakkavad rohkem ja millised vähem töötajaid värbama. Külas oli statistikaameti vanemanalüütik Ülle Vannas ja SA Kutsekoda vanemanalüütik Siim Krusell
 
 
   
     
   
     
 
 
  Järelkuula saadet  
 
 
   
 
   
 

Statistika andmebaas uuel kujul

Kui 4.99 on parem kui 5.00

Ettevõtlussektori kasum III kvartalis vähenes

III kvartalis ehitusmaht suurenes

Oktoobri tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

Balti riikide ja Soome põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport

Põllumajanduses on valdav osaajaga töö

Septembris suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

 
 
   
 
   
     
   
     
 
 

Minifacts about Estonia 2017

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eri valdkondade arengust. Vaatluse all on rahvastik, haridus, tööturg, rahandus, tööstus, ettevõtlus, väliskaubandus, turism jms.
Tänavu, kui Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, on sellist teatmikku eriti sobiv jagada Eestit tutvustava materjalina väliskülalistele.
Ilmus 30. juunil. Teatmik on ingliskeelne.

 
   
     
   
     
 
 
  Telli   
 
 
   
 
   
Ilmumas
   
 
   
     
   
     
 
 

Statistikaameti kogumik Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks annab Statistikaamet välja kogumiku, kus esitatakse graafikute ja arvude abil Eestis toimunud muutusi peaaegu saja aasta jooksul. Kogumik ilmub 2018. aasta veebruaris ja seda saab kuni aasta lõpuni tellida soodushinnaga 19 eurot! 

 
   
     
   
     
 
 
  Telli   
 
 
   
 
   
     
 
     Tarbijauuringud   
 
     
 
     
   
     
 
   
             
 
     
 
Statistikainfo  
tel +372 625 9300  
 
     
 
     
 
Andmeesitaja klienditugi
tel +372 625 9100 
 
     
 
     
 
Autoriõigus: