REGREL infokiri
Detsember 2018
 
     
 
   
     
   
     
  
 
   
     
 

Loenduskomisjon tutvus rahvaloenduse ettevalmistustega

Vabariigi Valitsuse loenduskomisjon kogunes 17. detsembril, et saada ülevaade registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) projekti edusammudest ning tutvuda aasta viimasel päeval algava teise prooviloenduse ettevalmistustöödega. 
 
     
   
   
   
 
   
 

Aasta viimasel päeval algab teine prooviloendus

Teise prooviloenduse eesmärk on hinnata välja töötatud registripõhise loenduse metoodikat ja kontrollida selle toimimist.

 
 
   
   
   
 
   
 

Töötamise registrisse lisanduvad uued andmed

Valitsus kiitis detsembris heaks muudatused, mille kohaselt lisanduvad töötamise registrisse ka andmed töötajate ametinimetuse, töökoha asukoha ja tööaja määra kohta. See aitab koguda täpsemaid andmeid riikliku statistika tegemiseks ja vähendada andmete mitmekordse esitamise vajadust.  Loe siit.

 
 
   
   
   
 
   
 

Konverents „Uued andmeallikad ning meetodid registripõhisel rahva ja eluruumide loendusel“

Konverentsil tutvustati REGRELi jaoks kasutusele võetud uusi andmeallikad ja meetodeid ning räägiti rahvaloenduste tulevikust Euroopa Liidus.

 
 
   
   
   
 
   
 

Iga neljas elanik arvab, et elukoha registreerimine on vabatahtlik

Turu-uuringute AS uuris 2018. aastal Statistikaameti tellimusel, milline on elanikkonna teadlikkus elukoha registreerimise kohustuslikkusest. 28% arvas, et elukoha registreerimine on vabatahtlik, 37% oli arvamusel, et see on küll kohustuslik, kuid registreeritud elukohas pole oluline tegelikult elada, 30% arvas, et registreerimine on kohustuslik ja eeldab ka vastavas kohas elamist, 5% ei osanud vastata. Elukoha registreerimine rahvastikuregistris on kohustuslik alates 2002. aastast. Jaanuaris jõustuv uus rahvastikuregistri seadus on samm edasi, et inimeste elukohaandmed kajastuksid riigi põhiregistris õigesti.

 
 
   
   
   
 
   
             
 
     
 
Statistikainfo  
tel +372 625 9300  
stat@stat.ee    
 
     
 
     
 
       Facebook